رفوگر قالی(مقدماتی)

رفوگر قالی(مقدماتی)

رفوگر قالی (مقدماتی) یكی از مشاغل مربوط به صنایع دستی (فرش) است كه شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط كار، آماده سازی ابزار رفوگری و مرمت، آماده سازی مواد اولیه رفوگری، انجام دو گره زنی، شیرازه پیچی، چرم دوزی و سرنخ زنی را در بر می گیرد.

ادامه مطلب
پرداخت كار قالی

پرداخت كار قالی

پرداخت كار قالی یكی از مشاغل مربوط به صنایع دستی (فرش) است كه شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط كار،آماده سازی قالی برای پرداخت، آماده سازی دستگاه پرداخت، پرداخت با دستگاه، پرداخت با تیغ دستی و پرداخت با قیچی (برجسته كاری) رادر بر می گیرد.

ادامه مطلب
کاربر نقشه خوان فرش

کاربر نقشه خوان فرش

كاربر نقشه خوان فرش دستباف كسی است كه علاوه بر فرش باف درجه 2 دستی بتواند از عهده تشخیص كاربری، راه اندازی دستگاه، انتخاب كارتریج و نصب آن بر روی دستگاه، بافتن فرش، كنترل میزان بافت و مواد مصرفی، سرویس و نگهداری دستگاه برآید.

ادامه مطلب
طراح نقشه قالی با رایانه

طراح نقشه قالی با رایانه

طراح نقشه قالی با رایانه یكی از مشاغل مربوط به صنایع دستی (بافت) است كه شایستگی های از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط كار، آماده سازی طرح برای اجرا در نرم افزار طراحی قالی، آماده سازی نرم افزار طراحی قالی، اجرای طرح در نرم افزار طراحی قالی، رنگ آمیزی طرح در نرم افزار طراحی قالی، طراحی و رنگ آمیزی نقشه تابلویی در نرم افزار طراحی قالی و چاپ نقشه آماده شده جهت بافت رادر بر می گیرد

ادامه مطلب
قالی باف حجمی

قالی باف حجمی

قالی باف حجمی یکی از مشاغل مربوط به حوزه فرش است که شایستگی هایی از قبیل طراحی احجام، آماده سازی دار،مواد اولیه و ابزار جهت بافت حجمی ،چله کشی دار حجمی ، بافت سطح مقطع ، انتقال سطح مقطع بافته شده به دارحجمی، بافت حجم،جدا سازی و تکمیل حجم بافته شده را در بر می گیرد.

ادامه مطلب
قالیباف ترکی (گره متقارن)

قالیباف ترکی (گره متقارن)

قالیباف ترکی (گره متقارن) یکی از مشاغل مربوط به حوزه فرش است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار، آماده سازی مواد اولیه و ابزار قالیبافی ترکی، گلیم بافی ابتدا و انتهای قالی ترکی، گره زدن به روش متقارن، پود دهی در بافت قالی ترکی ، بکارگیری مکانیزم های بافت قالی ترکی، شیرازه پیچی در بافت قالی ترکی، بافت قالی ترکی بر اساس نقشه و رفع عیوب اولیه بافت قالی ترکی را در بر می گیرد.

ادامه مطلب
قالیباف فارسی(گره نامتقارن)

قالیباف فارسی(گره نامتقارن)

قالیباف فارسی (گره نامتقارن) یکی از مشاغل مربوط به حوزه فرش است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی وبهداشت در محیط کار، آماده سازی مواد اولیه و ابزار قالیبافی فارسی، گلیم بافی ابتدا و انتهای قالی فارسی ، گره زدن به روش نامتقارن، پود دهی در بافت قالی فارسی ، بکارگیری مکانیزم های بافت قالی فارسی، شیرازه پیچی در بافت قالی فارسی، بافت قالی فارسی براساس نقشه و رفع عیوب اولیه بافت قالی فارسی را در بر می گیرد.

ادامه مطلب
چله کش

چله کش

چله کش یکی از مشاغل مربوط به حوزه فرش است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار، آماده سازی دار قالی به روش ترکی، آماده سازی مواد اولیه چله کشی، چله کشی، نصب کوجی و کنترل کیفیت چله کشی را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

همین حالا ثبت نام کنید

آموزش توسط اساتید مجرب سازمان فنی و حرفه ای کشور و اساتید با تجربه در بازار کار