سخنران حرفه ای

سخنران حرفه ای

سخنرانی حرفه ای شایستگی از حوزه خدمات آموزشی است كه مدیریت شرایط و مكان سخنرانی ،نحوه تهیه متن سخنرانی ، نحوه اجرای یك سخنرانی موفق ، نحوه آمادگی جسمی و ذهنی برای حاضر شدن در سخنرانی را در بر میگیرد.

ادامه مطلب
مربی روخوانی و روانخوانی قرآن كریم

مربی روخوانی و روانخوانی قرآن كریم

مربی روخوان و روانخوان قرآن كریم از مشاغل تخصصی در حوزه خدمات آموزشی است که وظیفه آموزش روخوانی)آموزش خواندن درست و شمرده کلمات و عبارات آیات قرآن( و روانخوانی)آموزش خواندن پیوسته و روان آیات و سورههای قرآن( قرآن کریم را به عهده دارد و با مربّیان و مدیران مراکز قرآنی، آموزشی و سایر نهادهای متقاضی دریافت آموزشهای قرآنی ارتباط دارد

ادامه مطلب
روخوانی و روانخوانی قرآن كریم

روخوانی و روانخوانی قرآن كریم

روخوان و روانخوان قرآن كریم كسی است كه بعد از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند از عهده تشخیص صداها و علائم ، تلفظ كلمات به همراه حروف نا خوانا ، بكارگیری مفهوم اشباع و قواعد وقف و تلفظ حروف مقطعه برآید .

ادامه مطلب
مدیریت زمان

مدیریت زمان

دوره اموزش مدیریت زمان یكی از مشاغل مربوط به خدمات آموزشی است كه ویژه ورود به بازار کار تهیه گردیده است.

ادامه مطلب
پژوهشگر ماهر

پژوهشگر ماهر

دوره اموزش پژوهشگر ماهر یکی از مشاغل مربوط به خدمات آموزشی است که ویژه ورود به بازار کار تهیه گردیده است. پژوهشگر ماهر شغلی است در گروه خدمات آموزشی است شامل کارهای نیازسنجی پژوهشی ، بکارگیری منابع اسلامی در پژوهش ، بکارگیری اصول روش تحقیق کیفی (زیست نگاری، تاریخی، پدیدار شناسی، نظریه مبنایی و ...)، بکارگیری اصول روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی)، بکارگیری اصول اخلاق حرفه ای در پژوهش، مدیریت پروژه های تحقیقاتی (غیر صنعتی) ، تجزیه نگاری پژوهشی، طراحی موسسه و مرکز پژوهشی، تدوین مقالات علمی : (مروری، ترویجی، پژوهشی) ر ارتباط است .

ادامه مطلب
مدیر مهد کودک

مدیر مهد کودک

مدیر مهد کودک کسی است که توانایی مدیریت آموزشی مراکز پیش دبستانی را داشته و بتواند برنامه ریزی درسی و آموزشی، سازمان دهی و هماهنگی، رهبری، اداره مالی و بهداشتی، تحقیق و ارائه سمینارهایی در زمینه مدیریت و ساخت چند وسیله کمک آموزشی را در مهد کودک و مراکز پیش دبستانی انجام دهد.

ادامه مطلب
مربی مهد کودک

مربی مهد کودک

مربی مهد کودک از مشاغل حوزه خدمات آموزشی می باشد که شامل شایستگی های بررسی نیازها و غرایز کودکان در سنین رشد، تغذیه اطفال، برنامه ریزی فعالیت ها ی اساسی و جنبی برحسب ایام سال، شعر خوانی، قصهه گهوئی، بهازی دادن و سرگرم کردن کودکان، انتقال نکات اجتماعی , اخلاقی , ایمنی و بهداشتی، اجرای نمایش، زبان آموزی و تقویت حواس پنجگانه، ساخت وسایل کمک آموزشی و سرگرمی و بهازی، تقویهت رفتارههای تسهیل گری و عدم قضاوت در تعاملات کودکان،مراقبت،ایمنی و بهداشت ویژه قرارگرفتن کودکان در طبیعهت و آموزش های حفظ محیط زیست می باشد.

ادامه مطلب
تدوین كننده استاندارد آموزشی

تدوین كننده استاندارد آموزشی

تدوین كننده استاندارد آموزشی در حوزه خدمات آموزشی بوده و شایستگی های از قبیل تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار كار ، تهیه استاندارد حرفه و شغل ، سازماندهی و اجرای كارگاه های آموزشی تدوین استاندارد ، طراحی محتوای استاندارد آموزشی ، مستند سازی و ارزیابی و بازبینی محتوای استاندارد آموزشی را دارد.

ادامه مطلب
مدیر اموزشگاه

مدیر اموزشگاه

مدیر اموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد شغلی از حوزه خدمات آموزشی است و شامل وظایفی از قبیل بکارگیری مبانی مدیریت آموزشی در آموزشگاه ،مدیریت کیفیت در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد،برنامه ریزی امور آموزشگاه ، نظارت بر فعالیت های آموزشی آموزشگاه،ارزشیابی و ارزیابی از دوره های آموزشی ،نظارت بر امور مالی آموزشگاه،بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزشگاه،روابط انسانی در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد،تهیه گزارش ها و مکاتبه های اداری ،اجرای ضوابط و قوانین و مقررات سازمان در حوزه آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای آزاد می باشد و اعمال مدیریت بر حس انجام وظایف کلیه کارکنان و مربیان را در بر میگیرد.

ادامه مطلب
پداگوژی(مربیگری)

پداگوژی(مربیگری)

پداگوژی یکی از استانداردهای گروه خدمات آموزشی می باشد که شامل کارهای بررسی مفاهیم پایه آموزش، تحلیل نیاز آموزشی و نیازسنجی در آموزش ، طراحی دوره آموزشی ، تدوین طرح درس، بکارگیری روش های تدریس در آموزش، بکارگیری فناوری های آموزشی، اجرای آموزش و مدیریت کلاس،اجرای شیوه های ارزشیابی است.

ادامه مطلب
آفرینشگر

آفرینشگر

آفرینشگر در حوزه ي خدمات آموزشي بوده و شایستگي هایي از قبيل درك ضرورت و كاربرد خلاقيت و ابعاد آن، ایجاد بينش خلاق، رفع ابهامات و سدهاي ذهني خلاقيت، كسب روحيه و رفتار نوآوري و ایجاد ایده هاي جدید با استفاده از شيوه و تكنيك و اصول مربوطه برآید.

ادامه مطلب
آزمونگر

آزمونگر

آزمونگر از مشاغل تخصصي در حوزه ارزشيابي مهارت است كه وظايفي از قبيل اجراي انواع آزمون هاي عملي ، پروژه محور ، كتبي – عملي ، نمونه كار ، حل مساله ( شناسايي ) ، آزمايشگاهي ، عمليات ميداني ، ارزشيابي آزمون هاي عملي و نظارت را به عهده دارد .

ادامه مطلب

همین حالا ثبت نام کنید

آموزش توسط اساتید مجرب سازمان فنی و حرفه ای کشور و اساتید با تجربه در بازار کار