الگوساز برشکار لباس ضخیم زنانه

1400/06/11
الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که شایستگی هایی از قبیل الگوسازی و برشکاری کت، الگوسازی و برشکاری پالتو ، الگوسازی و برشکاری جلیقه، الگوسازی و برشکاری بارانی، الگوسازی و برشکاری کاپشن، الگوسازی و برشکاری شنل و پانچو را در بر می گیرد .

هزینه دوره

ریال
  • سطح دوره
  • مدت زمان دوره
  • زمان برگزاری
ثبت ناماطلاعات دوره

شناسنامه دوره آموزش الگوساز برشکار لباس ضخیم زنانه :
کد بین المللی سازمان بین المللی کار (ISCO):753220510040001
طول دوره:3الی4ماه
مهارت پیش نیاز:نازکدوز زنانه
نوع تدریس: عملی ، نظری
زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو
مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به خیاطی، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های طراحی و دوخت
مشاغل مرتبط : پارچه فروش ، تولیدی لباس ضخیم
نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزش الگوساز برکار لباس ضخیم زنانه :
سرفصل های دوره آموزش الگوساز برشکار لباس ضخیم زنانه مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.
1- الگوسازي و برشکاري كت شامل:
♦ انواع کاغذ ترسیم الگو(گراف،سفید،تحریری، پوستی،مقوا و...)
♦ انواع خط کش ترسیم الگو) T ، منحنی، گونیا ، پیستوله و...)
♦ روش استفاده از جدول سایز بندی
♦ روش اندازه گیری بالا تنه کت همراه با آستین
♦ روش تطبیق اندازه فرد با جدول سایز بندی
♦ روش رفع ایرادات اندامی در قسمتهای طولی و عرضی الگو
♦ روش ترسیم الگوی اساس بالاتنه کت با توجه به اضافه درزها ، جیب ها ، برش ها ، چاک ها ، سجاف ها
♦ روش ترسیم الگوی اساس آستین با توجه به اضافه درزها (دوتیکه، پنس افقی، پنس عمودی، رگلان، کیمونو و ...)
♦ روش ترسیم الگوی یقه کت (خطی، گرد، مسطح ، ایستاده ،جدا، سرخود و ... )
♦ روش ترسیم الگوی جیب (داخلی، خارجی،فیلتاب،نقتاب دار و ...)
♦ روش ترسیم الگوی آستر و لایی کت
♦ روش انتقال پنس ها و برش ها
♦ روش استفاده از انواع لایی ، آستر و برش آن
♦ روش مدل سازی الگوی کت و آستین ساده ، اسپرت ، کلاسیک (رسمی)
♦ روش ترسیم علائم قراردادی ، نشانه گذاری و کدگذاری قطعات الگو
♦ روش محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز (طول و عرض)
♦ روش برشکاری الگوی قسمت های مختلف کت و آستین
♦ روش چیدمان قطعات الگوی آماده شده روی پارچه با توجه به آبرفت ، خواب پارچه ، حالت ارتجاعی و اضافه درزها
♦ روش علامت گذاری محل جیب ، جادکمه ، زیپ ، پنس ها ، نقاط موازنه ، محل برش ها با درفش و چرت زدن و ...
♦ روش ثابت کردن پارچه با استفاده از گیره ، وزنه و ...
♦ روش برشکاری قسمت های مختلف کت
♦ روش تهیه شابلون الگوی کت و نگهداری آن
♦ استفاده از کاغذ ترسیم الگو (گراف ، تحریر، پوستی مقوا و ...)
♦ استفاده از خط کش های ترسیم الگو ( T ، منحنی ، گونیا ،پیستوله و ... )
♦ استفاده از جدول سایز بندی جهت تهیه الگوی کت
♦ اندازه گیری بالاتنه کت همراه با آستین
♦ تطبیق اندازه های فرد با جدول سایزبندی
♦ رفع ایرادات اندامی روی الگوی اساس بالاتنه کت و آستین  در قسمت های طولی و عرضی الگو
♦ ترسیم الگوی اساس بالاتنه کت با توجه به اضافات درزها وجیب ها ، برش ها ، پنس ها ، چاک ها ، سجاف ها
♦ ترسیم الگوی اساس آستین با توجه به اضافات درز ها (دوتیکه ، پنس افقی ، پنس عمودی ، رگلان ، کیمونو و ... )
♦ ترسیم الگوی یقه کت (خطی ، گرد ، مسطح ، ایستاده ، جدا ، سرخود و ... )
♦ ترسیم جیب داخلی ، خارجی ، فیلتاب ، نقاب دار و ...
♦ ترسیم الگوی آستر ، لایی کت و برش آن
♦ انتقال پنس ها و برش ها
♦ استفاده از انواع لایی و برش آن
♦ مدل سازی الگوی کت و آستین ساده ، استپرت ، کلاستیک (رسمی )
♦ محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز طول و عرض
♦ برشکاری الگوی قسمت های مختلف کت و آستین
♦ چیدمان قطعات الگوی آماده شده روی پارچه آبرفت ، حالتارتجاعی ، خواب پارچه ، اضافه درزها
♦ علامت گذاری محل جیب ها ، زیپ ،پنس ها ، نقاط موازنته ،
♦ محل برش ها با درفش و چرت زدن
♦ ثابت کردن پارچه با استفاده از گیره ، وزنه و ...
♦ برشکاری قسمت های مختلف کت
♦ تهیه شابلون الگوی کت و نگهداری آن
2- الگوسازي و برشکاري پالتو شامل:
♦ انواع خط کش ترسیم الگو ( T ، منحنی، گونیا، پیستوله و ...)
♦ روش استفاده از جدول سایز بندی
♦ روش اندازه گیری بالا تنه پالتو و آستین
♦ روش تطبیق اندازه فرد با جدول سایز بندی
♦ روش رفع ایرادات اندامی در قسمتهای طولی و عرضی الگو
♦ روش ترسیم الگوی اساس بالاتنه پالتو با توجه به اضافه درزها ، جیب ها ، برش ها ، چاک ها ، سجاف ها
♦ روش ترسیم الگوی اساس آستین با توجه به اضافه درزها (پنس ها ،دوتیکه، پنس افقی ، پنس عمودی ، رگلان ، کیمونو و...)
♦ روش ترسیم الگوی یقه پالتو (خطی ، سرخود ، جدا ، ایستاده، مسطح و ... )
♦ روش ترسیم جیب (داخلی ، خارجی ، فیلتاب ، نقاب دار و ... )
♦ روش ترسیم الگوی آستر و لایی پالتو
♦ روش انتقال پنس ها و برش ها
♦ روش استفاده از انواع لایی ، آستر و برش آن
♦ روش مدل سازی الگوی پالتو راسته، ترک، کلوش، برش دار، ساده ، اسپرت ، کلاسیک (رسمی)
♦ روش ترسیم علائم قراردادی ، نشانه گذاری قطعات الگو
♦ روش محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز ( طول و عرض )
♦ روش برشکاری قسمت های مختلف الگوی پالتو
♦ روش چیدمان قطعات الگو و آماده شدن روی پارچه با در نظر گرفتن (آبرفت ، خواب پارچه ، حالت ارتجاعی و اضافه درزها)
♦ روش علامت گذاری محل جیب ، جادکمه، زیپ ، پنس ها ، نقاط موازنه برش ها با درفش و چرت زدن و ..
♦ روش ثابت کردن پارچه با استفاده از گیره ، وزنه و ...
♦ روش برشکاری قسمت های مختلف پالتو
♦ روش تهیه شابلون الگوی پالتو و نگهداری آن
♦ استفاده از کاغذ ترسیم الگو _گراف ، تحریر، پوستی مقوا و ...)
♦ استفاده از خط کش ترسیم الگو) T ،منحنی،گونیا، پیستوله و ...)
♦استفاده از جدول سایز بندی
♦ اندازه گیری بالاتنه پالتو و آستین
♦ تطبیق اندازه های فرد با جدول سایزبندی
♦ رفع ایرادات اندامی در قسمت های طولی و عرضی الگو
♦ ترسیم الگوی اساس بالاتنه پالتو و آستین با توجه به درزها، جیبها ، برش ها ، پنس ها ، چاک ها ، سجاف ها
♦ ترسیم الگوی اساس آستین با توجه به اضافه درز ها (پنس افقتی ، عمودی ، رگلان ، کیمونو و ...)
♦ ترسیم الگوی یقه پالتو( خطی ، گرد ، مسطح، ایستاده ، جدا ، سرخود و ... )
♦ ترسیم جیب (داخلی ، خارجی ، فیلتاب ، نقاب دار و ... )
♦ ترسیم الگوی آستر و لایی پالتو
♦ انتقال پنس ها ، برش ها
♦ استفاده از انواع لایی ، آستر و برش آن
♦ مدل سازی الگوی پالتو راسته، ترک، کلوش ، برش دار ، ساده ، اسپرت ، کلاسیک (رسمی )
♦ ترسیم علائم قراردادی ، نشانه گذاری قطعات الگو
♦ محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز (طول و عرض)
♦ برشکاری قسمت های مختلف الگو
♦ چیدمان قطعات الگوی آماده شده روی پارچه با در نظر گرفتن (آبرفت ، حالت ارتجاعی ، خواب پارچه ، اضافه درزها)
♦ علامت گذاری محل جیب ها ، جادکمه ،زیپ ، پنس ها ، نقاط موازنه برش ها با درفش و چرت زدن و ..
ثابت کردن پارچه با گیره ، وزنه و ....
♦ برشکاری قسمت های مختلف پالتو
♦ تهیه شابلون الگوی پالتو و نگهداری آن
3- الگوسازي و برشکاري جلیقه شامل:
♦ انواع کاغذ ترسیم الگو ( گراف ، تحریر ، پوستی ، مقوا و ...)
♦ انواع خط کشی ترسیم الگو( T ، منحنی،گونیا،پیستوله و ...)
♦ روش استفاده از جدول سایز بندی
♦ روش اندازه گیری بالا تنه جلیقه
♦ روش تطبیق اندازه فرد با جدول سایز بندی
♦ روش رفع ایرادات اندامی در بالاتنه جلیقه
♦ روش ترسیم الگوی اساس بالاتنه جلیقه (جیب ، پنس و اضافه درزها
♦ روش مدل سازی روی الگوی جلیقه
♦ روش ترسیم الگوی یقه جلیقه(خطی،سرخود و ... )
♦ روش ترسیم الگوی آستر و لایی جلیقه
♦ روش استفاده از انواع لایی ،آستر و برش آن
♦ روش ترسیم علائم قراردادی ، نشانه گذاری قطعات الگو
♦ روش محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز ( طول و عرض )
♦ روش برشکاری قسمت های مختلف جلیقه
♦ روش تهیه شابلون الگوی جلیقه و نگهداری آن
♦ استفاده از کاغذ ترسیم الگو (گراف ، تحریر، پوستی مقوا و ...)
♦ استفاده از خط کش ترسیم الگوT) ، منحنی، گونیا، پیستوله و...)
♦ استفاده از جدول سایزبندی
♦ اندازه گیری بالاتنه جلیقه
♦ تطبیق اندازه های فرد باجدول سایزبندی
♦ رفع ایرادات اندامی در بالاتنه جلیقه
♦ ترسیم الگوی اساس بالاتنه جلیقه (جیب، پنس، اضافه درزها)
♦ مدل سازی روی الگوی جلیقه
♦ ترسیم الگوی یقه جلیقه (خطی ، سرخود و ...)
♦ ترسیم الگوی آستر و لایی جلیقه
♦ استفاده از انواع لایی، آستر و برش آن
♦ ترسیم علائم قراردادی، نشانه گذاری قطعات الگو
♦ محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز (طول و عرض)
♦ برشکاری قسمت های مختلف جلیقه  
♦ تهیه شابلون بدون الگوی جلیقه و نگهداری آن
4- الگوسازي و برشکاري باراني شامل:
♦ انواع کاغذ ترسیم الگو ( گراف ، تحریر ، پوستی ، مقوا و ...)
♦ انواع خط کش ترسیم الگو( T ، منحنی،گونیا،پیستوله و ...)
♦ روش استفاده از جدول سایز بندی
♦ روش اندازه گیری بالا تنه و آستین و کلاه بارانی
♦ روش تطبیق اندازه فرد با جدول سایز بندی
♦ روش رفع ایرادات اندام در قسمت های طولی و عرضی الگو
♦ روش ترسیم الگوی اساس بارانی و آستین (سرخود ، جدا ، پنس دار ، افقی ، عمودی ، کیمونو ، رگلان و بارانی)
♦ روش ترسیم الگوی کلاه ( سرخود ، جدا)
♦ روش ترسیم الگوی یقته بارانی (سرخود ، ایستاده ، جدا ، مسطح و ...)
♦ روش ترسیم جیب (داخلی ، خارجی ، فیلتاب ، نقاب دار و ... )
♦ روش ترسیم الگوی آستری و لایی بارانی
♦ روش انتقال پنس ها و برش ها
♦ روش استفاده از انواع لایی ، آستر و برش آن
♦ روش مدل سازی بارانی راسته ، ترک ، برش دار ، اسپرت ، کلاسیک ( رسمی )
♦ روش ترسیم علائم قراردادی وکدگذاری قطعات الگو
♦ روش محاسبه مقدار پارچه لازم بارانی و آستری ( طولی و عرضی)
♦ روش انتخاب پارچه با توجه به جنس ، بافت ، طرح
♦ روش چیدمان قطعات الگوی بارانی روی پارچه
♦ روش علامت گذاری محل جیب، پنس ها ، برش ها ، جادکمه ، نقاط موازنه با درفش ، چرت زدن و ...
♦ روش ثابت کردن پارچه روی میز برش با گیره ، وزنه و ...
♦ روش برشکاری قسمت های مختلف بارانی -
♦ روش تهیه شابلون الگوی بارانی و نگهداری آن
♦ استفاده از کاغذ ترسیم الگو (گراف ، تحریر، پوستی مقوا و ...)
♦ استفاده از خط کش ترسیم الگو ) T ، منحنی ، گونیا ، پیستوله و...)
♦ استفاده از جدول سایز بندی
♦ اندازه گیری بالاتنه و آستین و کلاه بارانی
♦ تطبیق اندازه های فرد با جدول سایز بندی
♦ رفع ایرادات اندامی در قسمت های طولی و عرضی الگو
♦ ترسیم الگوی اساس بارانی و آستین (سترخود ، جدا ، پنس دار ، افقی و عمودی ، کیمونو ، رگلان و ... )
♦ ترسیم الگوی کلاه ( سرخود ، جدا )
♦ ترسیم الگوی یقه بارانی (سرخود ، ایستاده ، جدا ، مسطح و...)
♦ ترسیم جیب (داخلی ، خارجی ، فیلتاب ، نقاب دار و ... )
♦ ترسیم الگوی آستر و لایی بارانی
♦ انتقال پنس ها و برش ها
♦ استفاده از انواع لایی ،آستر و برش آن
♦ مدل سازی بارانی راسته ، ترک ، برش دار ، اسپرت ، کلاسیک (رسمی)
♦ ترسیم علائم قراردادی و کدگذاری قطعات الگو
♦ محاسبه مقدار پارچه لازم بارانی و آستری ( طولی و عرضی)
♦ انتخاب پارچه با توجه به جنس ، بافت ، طرح
♦ چیدمان قطعات الگوی بارانی روی پارچه
♦ علامت گذاری محل جیب ، پنس ها ، برش ها ، جادکمته ، نقاط موازنه با درفش ، چرت زدن و ...
♦ ثابت کردن پارچه روی میز برش باگیره ، وزنه و ...
♦ برشکاری قسمت های مختلف بارانی
♦ تهیه شابلون الگوی بارانی و نگهداری آن


5- الگوسازي و برشکاري كاپشن شامل:
♦ انواع کاغذ ترسیم الگو (گراف ، تحریر ، پوستی، مقوا و ... )
♦ انواع خط کش ترسیم الگو ( T ، گونیا ، پیستوله ، منحنی و...)
♦ روش استفاده از جدول سایز بندی
♦ روش اندازه گیری بالاتنه کاپشن همراه با آستین
♦ روش تطبیق اندازه فرد با جدول سایزبندی
♦ روش ترسیم الگوی اساس کاپشن ( بلند و کوتاه)
♦ روش ترسیم الگوی آستین کاپشن
♦ روش ترسیم الگوی یقه کاپشن ( خطی ، برگرد ، مسطح ، ایستاده و ....)
♦ روش ترسیم الگوی لایی مناسب پارچه کاپشن
♦ روش رفع ایرادات اندامی در قسمت هتای عرضی و طولی الگو
♦ روش ترسیم نقاط اصلی یقه( شکست ، گردن ، طرح ، عرض یقه و ...)
♦ روش انتقال پنس ها ، برش ها
♦ روش استفاده از انواع لایی ، آستر و برش آن
♦ روش ترسیم نقاط اساسی برای دکمه ، زیپ و جیب
♦ روش ترسیم الگوی آستری و پشم شیشه در کاپشن
♦ روش مدلسازی الگوی کاپشن بلند و کوتاه
♦ روش ترسیم انواع کمر کاپشن (ساده و شکاری)
♦ روش محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز (طولی و عرضی)
♦ روش برشکاری قسمت های مختلف کاپشن
♦ روش تهیه شابلون الگوی کاپشن و نگهداری آن
♦ استفاده از انواع کاغذ (گراف ، تحریر ، پوستی، مقوا و ... )
♦ استفاده از انواع خط کش( T ، گونیا ، پیستوله ، منحنی و .... )
♦ استفاده از جدول سایز بندی
♦ اندازه گیری بالاتنه کاپشن همراه با آستین
♦ تطبیق اندازه های فرد با جدول سایزبندی
♦ ترسیم الگوی اساس کاپشن (بلند و کوتاه)
♦ ترسیم الگوی آستین کاپشن
♦ ترسیم الگوی یقه کاپشن ( خطی ، برگرد ، مسطح ، ایستاده و ... )
♦ ترسیم الگوی لایی مناسب پارچه کاپشن
♦ رفع ایرادات اندامی در قسمت های عرضی و طولی الگو
♦ ترسیم نقاط اصلی یقه (شکست،گردن،طرح،عرض،یقه و...)
♦ انتقال پنس ها و برش ها
♦ استفاده از انواع لایی ،آستر و برش آن
♦ ترسیم نقاط اساسی دکمه ، زیپ و جیب
♦ ترسیم الگوی آستر و پشم شیشه در کاپشن
♦ مدل سازی الگوی کاپشن (بلند و کوتاه)
♦ ترسیم انواع کمر کاپشن (ساده و شکاری)
♦ محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز (طول و عرض)
♦ برش کاری قسمت های مختلف کاپشن
♦ تهیه شابلون الگوی کاپشن و نگهداری آن


6-  الگوسازي و برشکاري شنل و پانچو شامل:
♦ انواع کاغذ ترسیم الگو(گراف ، تحریر ، پوستی ، مقوا و ...)
♦ انواع خط کش ترسیم الگو ( T ، ساده ، منحنی ، پیستوله و...)
♦ روش استفاده از جدول سایزبندی
♦ روش اندازه گیری بالاتنه شنل و پانچو
♦ روش تطبیق اندازه فرد با جدول سایز بندی
♦ روش ترسیم الگوی اساس پانچو و شنل (راسته ، ترک ، کلوش ، برش دار و .... )
♦ روش ترسیم الگوی آستین (سرخود،جدا،رگلان،کیمونو و .... )
♦ روش ترسیم الگوی یقته در شنل و پانچو (خطی ، جدا ، سرخود ، مسطح و .... )
♦ روش ترسیم الگوی کلاه در شنل و پانچو
♦روش ترسیم جیب و برش در الگوی شنل و پانچو
♦ روش رفع ایرادات اندامی در الگو
♦ روش ترسیم الگوی آستر ، لایی شنل و پانچو
♦ روش انتقال پنس ها و ایجاد فضاهای مناسب در الگوی شنل و پانچو
♦ روش استفاده از انواع لایی ، آستر و برش آن
♦ روش مدل سازی الگوی پانچو و شنل
♦ روش محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز (طول و عرض)
♦ روش برش پانچو و شنل
♦ روش تهیه شابلون الگوی پانچو و شنل و نگهداری آن
♦ استفاده از انواع کاغذ (گراف ، تحریر ، پوستی ، مقوا و ... )
♦استفاده از انواع خط کش( T ، ساده ، منحنی ، پیستوله و ... )
♦ استفاده از جدول سایز بندی
♦ اندازه گیری بالاتنه شنل و پانچو
♦ تطبیق اندازه فرد با جدول سایز بندی
♦ ترسیم الگوی اساس پانچو و شنل (راسته ، ترک ، کلوش ، برش دار و .... )
♦ ترسیم الگوی آستین (سرخود،جدا،رگلان،کیمونو و .... )
♦ ترسیم الگوی یقه در شنل و پانچو (خطی ، جدا ، سرخود ، مسطح و .... (
♦ ترسیم الگوی کلاه در شنل و پانچو
♦ ترسیم جیب و برش در الگوی شنل و پانچو
♦ رفع ایرادات اندامی در الگو
♦ انتقال پنس ها و ایجاد فضاهای مناسب در الگو ی شنل و پانچو
♦ استفاده از انواع لایی ، آستر و برش آن
♦ مدل سازی الگوی پانچو و شنل
♦ محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز (طول و عرض)
♦ برش الگوی پانچو و شنل
♦ تهیه شابلون الگوی پانچو و شنل و نگهداری آن

 همین حالا ثبت نام کنید

آموزش توسط اساتید مجرب سازمان فنی و حرفه ای کشور و اساتید با تجربه در بازار کار